+35725368683

Μόνιμη Διαμονή στην Κύπρο

Ενημερώθηκε: Απρίλιος 03, 2024

Η μόνιμη διαμονή στην Κύπρο είναι ένα νομικό καθεστώς που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ και σε εξαρτώμενα άτομα να εισέλθουν και να παραμείνουν ως μόνιμοι κάτοικοι στην Κύπρο χωρίς κανένα περιορισμό. Δεν λήγει, επομένως δεν χρειάζεται ανανέωση. Είναι επίσης γνωστή ως άδεια μετανάστευσης ή άδεια διαμονής απεριορίστου χρόνου.


Η νομική βάση του καθεστώτος μόνιμης διαμονής είναι οι κανονισμοί 5 και 6 (2) των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών.

Κατηγορίες μόνιμης διαμονής

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες απόκτησης καθεστώτος μόνιμης διαμονής στην Κύπρο.

Μόνιμη διαμονή μέσω επενδύσεων

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα στην Κύπρο και έχουν επαρκές εισόδημα από το εξωτερικό:

 • Ο κανονισμός 6.2 προνοεί για την Άδειας Διαμονής Ταχείας Διαδικασίας για αγοραστές καινούργιου σπιτιού ή διαμερίσματος στην Κύπρο αξίας άνω των €300.000 (συν ΦΠΑ).
 • Για την κατηγορία F απαιτείται εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα από το εξωτερικό που καλύπτει τα έξοδα διαμονής στην Κύπρο, χωρίς την ανάγκη ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι άνω των €9568 για κάθε άτομο, συν €4613 για κάθε εξαρτώμενο άτομο.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της κάρτας Άδειας Διαμονής που αποκτήθηκε μέσω επένδυσης:

Cyprus permanent residence permit


Δικαίωμα μόνιμης διαμονής και εργασίας

Αυτός ο τύπος αδειών αφορά ιδιοκτήτες και υπαλλήλους εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων:

 • Κατηγορία C: Επενδυτές που εργάζονται για τη δική τους εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι φέρνουν από το εξωτερικό κεφάλαιο αξίας €260.000, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις εταιρικές τους δραστηριότητες στην Κύπρο.
 • Κατηγορία Ε: Άτομα στα οποία έχει προσφερθεί μόνιμη απασχόληση.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτόν τον τύπο αδειών, διαβάστε για τις Άδειες Εργασίας.

Άλλοι τύποι μόνιμης διαμονής στην Κύπρο

Μόνιμη διαμονή μετά τα 5 έτη 

Οι πολίτες τρίτων χωρών εκτός ΕΕ που έχουν διαμείνει νόμιμα και αδιάλειπτα στην Κύπρο για πέντε χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης και είχαν για ολόκληρη την προαναφερόμενη περίοδο έγκυρη κάρτα προσωρινής παραμονής στην Κύπρο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την άδεια διαμονής μακράς διαρκείας.

Μόνιμη διαμονή για πολίτες της ΕΕ

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους που είναι επίσης πολίτες της ΕΕ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια μόνιμης διαμονής μετά από 5 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Κύπρο.

Μόνιμη διαμονή μέσω γάμου με Κύπριο πολίτη

Οι αιτούντες που είναι παντρεμένοι με Κύπριο πολίτη, τα ανήλικα παιδιά τους από προηγούμενο γάμο, καθώς και οι γονείς του Κύπριου πολίτη ή οι γονείς του συζύγου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής με απεριόριστη διάρκεια που τους παρέχει δικαιώματα παραμονής. Διαβάστε περισσότερα για την άδεια διαμονής μέσω γάμου με Κύπριο πολίτη.

Άδειας Διαμονής Ταχείας Διαδικασίας

Προϋποθέσεις άδειας διαμονής

Αγορά ακινήτου στην Κύπρο αξίας €300.000 

Ο επενδυτής πρέπει να αγοράσει ένα νέο σπίτι ή διαμέρισμα ή οποιονδήποτε από τους συνδυασμούς αναφέρονται παρακάτω, από μια εταιρεία ακινήτων με ελάχιστη αξία €300.000 συν ΦΠΑ (ο ΦΠΑ είναι 19% ή 5% για την πρώτη ιδιοκτησία που αγοράστηκε για ιδία χρήση).

Ο επενδυτής πρέπει να δηλώσει τη σύμβαση πωλήσεών του στο Τμήμα Κτηματολογίου και να πληρώσει τουλάχιστον €300.000 συν ΦΠΑ για μπορεί να υποβάλει αίτηση. Η πληρωμή πρέπει να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή στην Κύπρο και τα χρήματα πρέπει να μεταφερθούν από το εξωτερικό.

Η ημερομηνία παράδοσης δεν έχει σημασία, επομένως μπορούν να συμπεριληφθούν ακίνητα υπό κατασκευή.

Το ακίνητο μπορεί να αγοραστεί στο όνομα μιας εταιρείας στην οποία ο απόλυτος ιδιοκτήτης ή ο τελικός δικαιούχος θα είναι ο επενδυτής ή ο / η σύζυγός του.

Ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει έως και δύο ακίνητα (από την ίδια εταιρεία ακινήτων) με την προϋπόθεση ότι η συνολική τιμή πώλησης είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Εάν ο επενδυτής επιθυμεί να πουλήσει το ακίνητο, πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης ή υψηλότερης αξίας και να ακολουθήσει όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Ετήσιο εισόδημα

Ο επενδυτής, μαζί με τον / τη σύζυγό του, πρέπει να αποδείξει ότι έχει ετήσιο εισόδημα από το εξωτερικό αξίας άνω των €50.000, το οποίο αυξάνεται κατά €15.000 για τον ή την σύζυγο και κατά €10.000 για κάθε τέκνο.

Μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδος εισοδήματος και συνήθως περιλαμβάνει μισθούς, συντάξεις, μερίσματα, πάγιες καταθέσεις, ενοίκια κ.λπ.

Μέλη της οικογένειας

Η άδεια μόνιμης διαμονής καλύπτει τον/την σύζυγο και τα παιδιά έως 18 ετών.

Επίσης, παιδιά ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα ακόλουθα:

 • Εξαρτώνται οικονομικά από τον επενδυτή
 • Είναι άγαμοι
 • Φοιτούν σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό με υπολειπόμενη περίοδο σπουδών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον έξι μήνες
 • Για κάθε παιδί, το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €10.000

Τα παιδιά συνεχίζουν να είναι κάτοχοι άδειας διαμονής ακόμα και όταν συμπληρώσουν τα 25 έτη ή όταν σταματήσουν να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (άγαμοι, οικονομικά εξαρτώμενοι, φοιτητές).

Ωστόσο, ο μελλοντικός σύζυγος ή τα παιδιά τους δεν μπορούν να προστεθούν ως εξαρτώμενοι από την άδεια διαμονής τους. Εάν τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή άδεια διαμονής ως φοιτητές. Όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής με τη μόνη προϋπόθεση το επιπλέον ετήσιο εισόδημα των €10,000.

Άλλες προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα παρακάτω:

 • Έχουν καθαρό ποινικό μητρώο στη χώρα καταγωγής ή διαμονής τους εάν αυτές είναι διαφορετικές
 • Δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη / ασφάλεια της Κύπρου

Μηχανισμός ελέγχου τήρησης των κριτηρίων

 • Κάθε χρόνο, ο/η αιτητής/τρια πρέπει να δίνει στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στοιχεία που να αποδεικνύουν 1) την διατήρηση της επένδυσης, και, 2) ότι ο/η αιτητής/τρια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ασφάλισης υγείας σε περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ.
 • Κάθε τρία χρόνια, ο/η αιτητής/τρια και τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του/ της πρέπει να καταθέτουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής και χώρα διαμονής τους εάν αυτές είναι διαφορετικές.

Μόνιμη διαμονή στην Κύπρο – Κατηγορία F

Για να είναι επιλέξιμος για αυτόν τον τύπο άδειας, ο αιτών πρέπει κυρίως να αποδείξει:

 • Αγορά ακινήτου

  Η κατηγορία F δεν έχει αυστηρές απαιτήσεις για αγορά ακινήτου. Ωστόσο, συνιστάται να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Κύπρο οποιασδήποτε αξίας. Μπορεί ακόμη και κάνετε μεταπώληση ακινήτου. Τα χρήματα για την αγορά δεν είναι απαραίτητο να μεταφερθούν από το εξωτερικό.

 • Ετήσιο εισόδημα

  Ο αιτών πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον €9568 και επιπλέον €4613 για κάθε εξαρτώμενο άτομο. Αυτό το εισόδημα πρέπει να προέρχεται από το εξωτερικό και μπορεί να προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, μετοχές, ενοίκια.

 • Μέλη της οικογενείας

  Μόνο τα παιδιά έως 18 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως εξαρτώμενα άτομα και η μόνιμη διαμονή τους θα ισχύει μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Οι γονείς των αιτούντων δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως εξαρτώμενα άτομα.

Όροι και περιορισμοί του προγράμματος μόνιμης διαμονής

 • Οι κάτοχοι πρέπει να επισκέπτεται την Κύπρο μία φορά κάθε δύο χρόνια, διαφορετικά η άδεια διαμονής θα ακυρώνεται αυτόματα.
 • Οι κάτοχοι δεν επιτρέπεται να εργάζονται στην Κύπρο. Ωστόσο, μπορούν να είναι μέτοχοι σε μια κυπριακή εταιρεία, η οποία μπορεί να δραστηριοποιείται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και να λαμβάνει έσοδα από μερίσματα από αυτήν την εταιρεία.
 • Η άδεια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο δεν παρέχει τη δυνατότητα στους κατόχους να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση σε άλλες χώρες ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ισχύει μόνο για την Κύπρο

Μόνο για την κατηγορία F 

 • Τα παιδιά του αιτούντος δεν θα είναι πια κάτοχοι άδειας διαμονής μετά την ηλικία των 18 ετών

Πως να αποκτήσετε άδεια διαμονής

Για να αποκτήσετε άδεια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, πρέπει να υποβάλετε αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου του αιτούντα, του/της συζύγου και των παιδιών
 • Βιογραφικό σημείωμα του αιτούντα
 • Υπεύθυνη δήλωση για το ετήσιο εισόδημα του αιτητή
 • Επικυρωμένο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό γάμου
 • Επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά γέννησης παιδιών
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (Εκδίδεται από τη χώρα διαμονής και υποβάλλεται μαζί με επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση)
 • Αποδεικτικό ετήσιου εισοδήματος από το εξωτερικό
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή σύμβαση πώλησης ακινήτων στην Κύπρο

Σημειώσεις:

 • Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και τα πιστοποιητικά γάμου και γέννησης παιδιών πρέπει να μεταφράζονται στα αγγλικά και να είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εξωτερικών (ή την Πρεσβεία) της χώρας που θα τα εκδώσει, καθώς και από την Πρεσβεία της Κύπρου στη χώρα, ή να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE).
 • Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον κατάλογο απαιτούμενων εγγράφων.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση για απόκτηση μόνιμης διαμονής μπορεί να υποβληθεί από τον δικηγόρο καθώς ο επενδυτής δεν χρειάζεται να είναι παρών κατά την υποβολή. Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία και όχι σε περιφερειακά τμήματα μετανάστευσης.

Μετά την υποβολή, οι αιτούντες πρέπει να δώσουν μια φωτογραφία και τα δαχτυλικά αποτυπώματα τους, ώστε να εκδοθούν οι κάρτες διαμονής μετά την έγκριση. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή πριν από την τελική έγκριση σε οποιοδήποτε τμήμα μετανάστευσης, σε οποιαδήποτε πόλη.

Ακολουθούν οι διευθύνσεις του Τμήματος Μετανάστευσης κάθε πόλης.

Λευκωσία

Αγαμέμνονος 6, Έγκωμη, 2411 Λευκωσία

Λεμεσός

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 223, Ζακάκι, Κτήριο «Δ. Νικολάου», 2ος όροφος, 3046 Λεμεσός

Λάρνακα

Λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου 34, 6027 Λάρνακα

Πάφος

Ελευθερίου Βενιζέλου & Κάνιγγος 22, 2ος όροφος, 8021 Πάφος

Αμμόχωστος

Ελευθερίας 83, Tatolos Bld, Derynia Plaza, 1ος όροφος floor, 5380 Δερύνεια

Μετά την έγκριση, ο δικηγόρος θα παραλάβει τις κάρτες διαμονής.

Χρόνος επεξεργασίας

Η άδεια διαμονής ταχείας διαδικασίας μέσω επενδύσεων μπορεί να αποκτηθεί σε περίπου δύο μήνες. Αφού εγκριθεί, ο δικηγόρος μπορεί να παραλάβει τις κάρτες εκ μέρους των επενδυτών.

Τέλη

Το κόστος της άδειας διαμονής ταχείας διαδικασίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέλη:

Αιτών / σύζυγος αιτούντα / παιδιά κάτω των 18

€500 συνολικά

€70 για την εγγραφή για κάθε άτομο 

   

Τα τέλη είναι τα ίδια και για την κατηγορία F.

Προνόμια 

 • Η μόνιμη διαμονή στην Κύπρο ισχύει εφ’ όρου ζωής.
 • Ο/η σύζυγος του αιτητή και τα ανήλικα τέκνα μπορούν να συμπεριληφθούν στην άδεια διαμονής. Σε μερικές περιπτώσεις, ενήλικα τέκνα μπορεί επίσης να αιτηθούν άδειας μόνιμης διαμονής.
 • Ένας κάτοχος άδειας μόνιμης διαμονής, μετά την ολοκλήρωση επτά ετών εντός δέκα ετών νόμιμης παραμονής στην Κύπρο δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ιθαγένεια σύμφωνα με το σύστημα πολιτογράφησης που βασίζεται σε χρόνια διαμονής (M127, Νόμος 149(Ι) του 2023).
 • Η κάρτα διαμονής εκδίδεται εντός δύο μηνών σε περιπτώσεις αιτήσεων ταχείας διαδικασίας.
 • Ο κάτοχος άδειας διαμονής μπορεί να είναι επιλέξιμος να υποβάλει αίτηση για να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου με το πλεονέκτημα να απαλλάσσεται από τη φορολόγηση μερίσματος και τα παθητικών εσόδων από τόκους και κέρδη από την πώληση κινητών αξιών.
 • Ο κάτοχος άδειας διαμονής επωφελείται από το νεοσύστατο Γενικό Σύστημα Υγείας και δικαιούται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη.
 • Η κατηγορία F είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στον κάτοχο να αποκτήσει μόνιμη διαμονή σε μια ευρωπαϊκή χώρα με ελάχιστες επενδύσεις.

Οι υπηρεσίες μας

Η ομάδα μας στη Λεμεσό εξειδικεύεται σε θέματα μετανάστευσης και είναι έτοιμη να σας προσφέρει συμβουλές και να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε τις αιτήσεις μόνιμης διαμονής σας. Θα σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα από την αρχική αγορά ακινήτου, σας παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα, την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων άδειας μετανάστευσης και παραλαμβάνουμε τις κάρτες άδειας διαμονής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν συμβουλές και για να σας ενημερώσουμε για τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η κάρτα αλλοδαπών Κύπρου; Τι δικαιώματα παρέχει;

Είναι απλώς ένα πιστοποιητικό εγγραφής, δεν θεωρείται έγκυρη άδεια και δεν παρέχει κανένα δικαίωμα διαμονής.

Πώς θα αποκτήσω άδεια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο μετά το τέλος των σπουδών μου;

Σύμφωνα με τους κανόνες μετανάστευσης, ο μόνος τρόπος είναι να αποκτήσετε άδεια διαμονής μέσω επενδυτικών προγραμμάτων.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683