+35725368683

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

O Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος από τις 25 Μαΐου 2018.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας προτού μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ποιες κατηγορίες πληροφοριών συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που εισάγετε στον ιστότοπό μας (π.χ. στο πλαίσιο συνομιλίας (chat box)) όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Πού συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε παρέχονται πρόθυμα από εσάς είτε συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα / e-mail) στο πλαίσιο συνομιλίας στον ιστότοπό μας είτε στέλνοντας μας ένα email ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου. Δεν επεξεργαζόμαστε ή αποθηκεύουμε οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα.

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή / και άλλες προωθητικές πληροφορίες, εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας

Για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας κατόπιν αιτήματος.

Για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε παρούσα ή μελλοντική σύμβαση έχουμε με εσάς.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων (όνομα / e-mail / cookies) δεν αποτελεί προϋπόθεση για την περιήγηση στον ιστότοπό μας και δεν θα υπάρξουν συνέπειες εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή / και προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης με εμάς και είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε αυτήν την περίπτωση.

 

Πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο στη δική μας βάση δεδομένων.

 

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι νόμιμη, καθώς ισχύει ένα από τα παρακάτω:

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον συγκεκριμένο σκοπό (Η συγκατάθεσή σας θα ζητηθεί σαφώς πριν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους).

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να προετοιμαστούμε κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη συμβολαίου.

 

Τα δικαιώματά σας:

Έχετε το δικαίωμα να:

Αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων: για να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και λάβετε ένα αντίγραφο τους

 

Τροποποιήσετε ή / και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, για να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους

 

Περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας:

- Μέχρι να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητηθεί από εσάς

-Εάν η επεξεργασία τους είναι παράνομη

-Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για εμάς για λόγους συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά πρέπει να αποθηκευτούν για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων

-Όταν εκκρεμεί το αίτημά σας για επαλήθευση της ακρίβειας των προσωπικών σας δεδομένων

 

Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και σε περιπτώσεις που τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς

 


Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την απόσυρσή της. (Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας εάν δόθηκε πρόθυμα όπως αναφέρεται παραπάνω και όταν η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις μας προς εσάς)

 

Υποβάλετε τα παράπονά σας στο info@gk-lawfirm.com ή καλέστε μας στο +35799929393 ή στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή παραπόνων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.dataprotection.gov.cy.

 

Για πόσο καιρό θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα στο σύστημά μας;


Αυτό εξαρτάται από το εάν εξακολουθούμε να έχουμε συμβατικές υποχρεώσεις προς εσάς ή / και βάσει του εφαρμοστέου δικαίου σχετικά με το θέμα που ισχύει ανά πάσα στιγμή.


Χρήση cookies

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, έχετε την επιλογή να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή cookies που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, τα cookies θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα μέσω cookies και δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε για να σας ταυτοποιήσουμε ή να αποκτήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση της απόδοσής του.

 

Cookies τρίτων μερών

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παρέχονται από το Google Analytics για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εμπειρία του ιστότοπού μας και την περιήγηση των χρηστών σε αυτόν. Τα cookies ενδέχεται να παρακολουθούν διάφορα μοτίβα των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Τα cookies είναι ανώνυμα και δεν αποθηκεύουμε προσωπικά σας δεδομένα, ούτε μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε μέσω του Google Analytics. Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.


Για περισσότερες πληροφορίες ή / και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@gk-lawfirm.com ή καλέστε μας στο +35799929393.

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Members of:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683