+35725368683

Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων

Κυπριακές εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις

  • Η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών.
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον €200.000, νόμιμα εισαγόμενες στην Κύπρο από το εξωτερικό. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από τράπεζα και με την παροχή άλλων εγγράφων.
  • Να λειτουργεί σε ανεξάρτητα γραφεία στην Κύπρο.

Κατηγορίες υπαλλήλων

Διευθυντές

  • Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός για τους Διευθυντές είναι τουλάχιστον €3872
  • Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αυτήν την κατηγορία: 5

Μεσαία στελέχη και άλλοι βασικοί ρόλοι

  • Ο ελάχιστος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός για αυτήν την κατηγορία είναι μεταξύ €1936 και €3871
  • Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αυτήν την κατηγορία: 10

Για την πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού τρίτων χωρών στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να υποβληθούν δεόντως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες αιτήσεις από την εταιρεία.

Υποστηρικτικό προσωπικό

Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών σε αυτήν την κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Εργασίας.

Μέλη οικογενείας 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων ως διευθυντές ή μεσαία στελέχη ή άλλο βασικό προσωπικό είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμά τους για οικογενειακή επανένωση. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας (σύζυγος και ανήλικα παιδιά) μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στην Κύπρο.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683