+35725368683

Φορολογική κατοικία

Γεώργιος Κωνσταντίνου

Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002, με βάση τον «κανόνα των 183 ημερών», ένα άτομο που διαμένει τουλάχιστον 183 ημέρες το χρόνο στην Κύπρο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Στις 14 Ιουλίου 2017, το Κυπριακό κοινοβούλιο ψήφισε μια τροποποίηση του νόμου περί Φορολογίας προσθέτοντας μια δεύτερη τροποποίηση - τον «κανόνα των 60 ημερών» - για τους σκοπούς του καθορισμού της φορολογικής κατοικίας στην Κύπρου για ιδιώτες.

Ο «κανόνας των 60 ημερών» αφορά άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις φορολογικής κατοικίας σε καμία χώρα.

Πως μπορεί να γίνει κάποιος φορολογικός κάτοικος Κύπρου με βάση τον κανόνα των 60 ημερών;

Για να γίνει κάποιος φορολογικός κάτοικος Κύπρου με βάση τον κανόνα των 60 ημερών, πρέπει να πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Παραμένει στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια του εν λόγω φορολογικού έτους, και 
  • Δεν διαμένει περισσότερο από 183 ημέρες σε άλλη χώρα, και
  • Δεν είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, και 
  • Διατηρεί επιχείρηση στην Κύπρο ή/και εργάζεται στην Κύπρο ή/και διευθύνει εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη φορολογικά στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του εν λόγω φορολογικού έτους, και 
  • Διατηρεί μόνιμη κατοικία στην Κύπρο.

Ποια είναι τα φορολογικά πλεονεκτήματα;

Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, είτε σύμφωνα με τον κανόνα των 60 ημερών, είτε βάσει του κανόνα των 183 ημερών, φορολογούνται στην Κύπρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους, με ορισμένες εξαιρέσεις:

  • Ένα άτομο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου αλλά δεν έχει την κατοικία του στην Κύπρο, απαλλάσσεται στην Κύπρο από τη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός του και του «παθητικού» εισοδήματος του από τόκους. Ένα άτομο που δεν έχει «κατοικία καταγωγής» στην Κύπρο, θεωρείται ότι κατοικεί στην Κύπρο για φορολογικούς σκοπούς, όταν το άτομο είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 17 ετών τα τελευταία 20 χρόνια πριν από το εν λόγω φορολογικό έτος.
  • Τα κέρδη από την διάθεση χρεογράφων απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Κύπρο. Τα «χρεόγραφα» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μετοχές σε τοπικές ή ξένες εταιρείες, ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης κ.λπ., εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η αξία των μετοχών προέρχεται από την αξία ακινήτων στην Κύπρο.
  • Ένα άτομο που πρόκειται να απασχοληθεί στην Κύπρο και το εισόδημά του θα ξεπερνά τις €100.000, και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου πριν την εργοδότηση του στην Κύπρο, λαμβάνει 50% φορολογική απαλλαγή στην Κύπρο για 10 χρόνια. 
  • Απαλλάσσεται πλήρως η αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου για συνολική περίοδο πέραν των 90 ημερών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν συμβουλές και να μάθετε για τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683