+35725368683

Όροι και προϋποθέσεις

Η Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Κ. Κωνσταντίνου («η εταιρεία») είναι μια LLC (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) εγγεγραμμένη στην Κύπρο, στον Έφορο Εταιρειών με αριθμό HE 321623. Το εγγεγραμμένο γραφείο και η κύρια έδρα της βρίσκονται στην οδό Γλάδστωνος 55, Roussos Center Point, 5ο όροφο, γραφείο 5Ε, Λεμεσός 3040. Οι αντωνυμίες «εμείς» ή «εμάς/ σε μας» ή «μας» σε αυτή την ιστοσελίδα σημαίνουν το δικηγορικό γραφείο Γεώργιος Κ. Κωνσταντίνου. Ο όρος «εσείς» ή “εσάς” ή “σας” σημαίνει χρήστες και επισκέπτες του ιστότοπού μας.

O παρών ιστότοπος https://gk-lawfirm.com/ (ο «Ιστότοπος», η “ιστοσελίδα”), παρέχεται από την εταιρεία υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (τους «Όρους και Προϋποθέσεις» και τους «Όρους»). Περιλαμβάνει υλικό όπως κείμενο, λογισμικό, έγγραφα, γραφικό/εικονιστικό και γραπτό υλικό, ενημερώσεις, δημοσιεύσεις, αναρτήσεις κ.λπ. (το «Υλικό» και το «Περιεχόμενο»). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, θεωρείστε ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις . Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από τους όρους που, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, την Αποποίηση Ευθύνης και τους Κανονισμούς (Regulatory Information), αποτελούν τους όρους χρήσης (οι «Όροι Χρήσης»). Παρακαλώ διαβάστε τα προσεκτικά.

Περιορισμός ευθύνης

Το υλικό έχει σκοπό μόνο την παροχή γενικών πληροφοριών, και δεν αποτελεί, ούτε προορίζεται να αποτελέσει κανενός είδους νομική συμβουλή Οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» ή «ως διαθέσιμες». Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διατηρούνται ακριβείς, ενημερωμένες και ολοκληρωμένες. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, ενημέρωση και την πληρότητά τους. Οποιαδήποτε δεδομένα που προέρχονται από κάποια πηγή ήταν ενημερωμένα και ακριβή τη μέρα που δημοσιεύτηκαν από την πηγή από όπου προέρχονται και όπως δημοσιεύθησαν.

Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για:

  • Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποστείτε επειδή βασιστήκατε στο υλικό ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.
  • Το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο ή στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε μέσω αυτού.

Η επίσκεψη στον ιστότοπο ή η επικοινωνία με την εταιρεία δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη. Χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με δική σας ευθύνη. Αυτός ο περιορισμός δεν επηρεάζει οποιουδήποτε τύπου ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από το ισχύον δίκαιο.

Τροποποιήσεις και αλλαγές

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάζουν και να τροποποιούνται από εμάς από καιρού εις καιρόν. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε για τις αλλαγές και όχι δική μας να σας ενημερώνουμε γι αυτές. Παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους χρήσης περιστασιακά για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία

Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται για ενημέρωσή σας και για τη δική σας χρήση. Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχεται ή προκύπτει από τον ιστότοπο και το περιεχόμενο αυτού ανήκει αποκλειστικά στη δικηγορική εταιρεία Γεώργιος Κ. Κωνσταντίνου. Επομένως, με την πρόσβαση, επίσκεψη ή τη χρήση του ιστότοπού μας, συμφωνείτε ότι:

  • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενο κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου, νομοθεσίας, κανονισμού ή κανόνα ή για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.
  • Δεν θα χρησιμοποιήσετε το υλικό με κανέναν τρόπο που θα βλάψει το καλό όνομα και τη φήμη μας.
  • Δεν θα αντιγράψετε,τυπώσετε, τροποποιήσετε, αναπαραγάγετε, διανέμετε, αποκαλύψετε σε τρίτους ή δεν θα ωφεληθείτε από το υλικό ή οποιοδήποτε μέρος του και δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εμπορικά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. 
  • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών ή τη διαφήμιση αγαθών ή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή χρήστες, επισκέπτη ή επισκέπτες αυτού του ιστότοπου.
  • Είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υλικό ανεβάζετε σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως μηνύματα, και εγγυάστε ότι το υλικό που ανεβάζετε είναι νόμιμο, δεν είναι προσβλητικό και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

Εκτός όπως προβλέπεται από τους όρους χρήσης, οποιαδήποτε αποθήκευση, χρήση, αντιγραφή ή μετάδοση του υλικού απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν γίνει με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Παρακαλούμε στείλτε μας το αίτημά σας μέσω email στη διεύθυνση: info@gk-lawfirm.com

Σύνδεσμοι από τον ιστότοπο

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να βρείτε συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτοί οι άλλοι ιστότοποι, ιστοσελίδες ή/και κοινωνικά δίκτυα δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Δεν εγκρίνουμε κατ’ ανάγκην το περιεχόμενο τους. Δεν έχουμε ούτε αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή το λογισμικό που μπορεί να κατεβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε ιστότοπο, ιστοσελίδα ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με ή από αυτόν τον ιστότοπο.

Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε μέσω των συνδέσμων σε άλλους ιστότοπους, ιστοσελίδες ή/και κοινωνικά δίκτυα, αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους χρήσης τους. Έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους, τους ιστότοπους, ιστοσελίδες ή τα κοινωνικά δίκτυα με δική σας ευθύνη.

Δεν επιτρέπονται σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

Εφαρμοστέος νόμος και δικαιοδοσία

Οι όροι χρήσης και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά θα εκδικαστεί και θα επιλυθεί από τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη στους όρους και τις προϋποθέσεις καταστεί άκυρη, ανεφάρμοστη ή παράνομη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα ή τη νομιμότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης στους όρους και τις προϋποθέσεις. Επίσης, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα ή τη νομιμότητα των πλήρων όρων και προϋποθέσεων σε άλλες δικαιοδοσίες.

Σχόλια

Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο και τους όρους χρήσης του. Εάν έχετε σχόλια ή οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gk-lawfirm.com.

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:30 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:30 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683