+35725368683

Οικογενειακό Δίκαιο και Δίκαιο Διαζυγίου

Ενημερώθηκε: Ιούνιος 18, 2024

Το οικογενειακό δίκαιο της Κύπρου ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ συζύγων και παιδιών μετά το χωρισμό του ζευγαριού.

Μετά το χωρισμό, προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα και το καθένα από αυτά αποτελεί ξεχωριστή υπόθεση για το οικογενειακό δικαστήριο.

Τα οικογενειακά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση αιτήσεων διαζυγίων, κηδεμονία παιδιών, διατροφή και περιουσιακών διαφορών μεταξύ συζύγων που είναι μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Για πρόσωπα που ανήκουν σε κάποια άλλη θρησκευτική ομάδα, δικαιοδοσία για τα πιο πάνω θέματα έχει το Οικογενειακό Δικαστήριο Θρησκευτικών Ομάδων. Λειτουργούν 3 Οικογενειακά Δικαστήρια, ένα για την Λευκωσία και την Κερύνεια, ένα για τη Λεμεσό και την Πάφο και ένα για την Λάρνακα και την Αμμόχωστο. Λειτουργεί επίσης ένα Οικογενειακό Δικαστήριο Θρησκευτικών Ομάδων για ολόκληρη την Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία.

Διαζύγιο στην Κύπρο

Η αίτηση διαζυγίου μπορεί να κατατεθεί στο Επαρχιακό Οικογενειακό Δικαστήριο από οποιονδήποτε από τους συζύγους μετά το χωρισμό τους. Για να έχουν δικαιοδοσία τα Κυπριακά Δικαστήρια, οι σύζυγοι πρέπει να ζουν στην Κύπρο για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου.

Η αίτηση διαζυγίου περιλαμβάνει την επιβεβαίωση του γεγονότος, το ονόματα των μερών, την ημερομηνία του γάμου, τη διεύθυνση καθώς και εάν έχουν τέκνο / τέκνα. Το κύριο μέρος της αίτησης που θα εξετάσει το Δικαστήριο είναι οι λόγοι του διαζυγίου και ποιος από τους συζύγους ευθύνεται για αυτούς τους λόγους. Ή εάν οι σύζυγοι ευθύνονται εξίσου για το διαζύγιο, για παράδειγμα, ευθύνονται εξίσου για τη σοβαρή διακοπή της σχέσης (απώλεια επαφής, εσφαλμένη επικοινωνία, διαμάχες).

Σε περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους ευθύνεται για τη διάλυση του γάμου, τότε θα του/της ζητηθεί από το Δικαστήριο να καταβάλει τα έξοδα της δίκης / νομικής διαδικασίας. Αν και τα δύο μέρη είναι υπεύθυνα, τότε ο κάθε διάδικος θα καταβάλει τα έξοδά του.

Μόλις υποβληθεί η αίτηση από έναν από τους συζύγους, το Δικαστήριο ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία για την πρώτη ακρόαση. Η αίτηση διαζυγίου διαβιβάζεται στον άλλο σύζυγο, ώστε να παραβρεθεί στην πρώτη ακρόαση. Ή μπορεί να διορίσει δικηγόρο διαζυγίου για την υπεράσπισή του.

Εάν ένας από τους συζύγους δεν διορίσει οικογενειακό δικηγόρο ή εάν δεν εμφανιστεί στην πρώτη ακρόαση, τότε η υπόθεση θα οριστικοποιηθεί και το διαζύγιο εκδίδεται σε περίπτωση απουσίας του. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί από το άλλο μέρος να καταβάλει τα νομικά τέλη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις της διαδικασίας και των κανόνων του οικογενειακού δικαίου, ο αιτών δεν χρειάζεται να δώσει προφορικά αποδεικτικά στοιχεία στην αίθουσα του δικαστηρίου για να αποδείξει την αίτησή του. Χρειάζεται μόνο να υπογράψει ένορκη βεβαίωση που να επιβεβαιώνει τους λόγους της αίτησης διαζυγίου. Στη συνέχεια εκδίδεται το διαζύγιο.

Εάν το άλλο μέρος διορίσει δικηγόρο, θα υποβάλει τη γραπτή υπεράσπισή του, μέσω της οποίας είτε αρνείται τους λόγους του διαζυγίου είτε απλώς προσθέτει λόγους. Και το δικαστήριο θα προχωρήσει σε δίκη.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη δίκη, οι οικογενειακοί δικηγόροι βοηθούν πάντα τα μέρη να επιτύχουν φιλική διευθέτηση της αίτησης και της έκδοσης του διαζυγίου. Επιπλέον, οι αποφάσεις διαζυγίου του Δικαστηρίου δεν αναφέρουν κανέναν λόγο διαζυγίου, μόνο το γεγονός ότι ο γάμος διαλύεται.

Διαζύγιο στην Κύπρο – έξοδα και τέλη

Τα νομικά έξοδα διαζυγίου στην Κύπρο εξαρτώνται από τη διαδικασία και καθορίζονται από τους δικηγόρους. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν και δεν υπάρξει διαφωνία ως προς την έκδοση του διαζυγίου, τα έξοδα μπορούν να συμφωνηθούν εκ των προτέρων με τον δικηγόρο.

Τα τέλη της κυπριακής κυβέρνησης για την υποβολή αίτησης διαζυγίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τα γραμματόσημα και τους δικαστικούς επιμελητές, είναι περίπου €200.

Πόσο διαρκεί η διαδικασία διαζυγίου στην Κύπρο

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας διαζυγίου στην Κύπρο εξαρτάται από το αν ένας από τους συζύγους θέλει να αντιταχθεί στη διαδικασία διαζυγίου. Εάν και οι δύο σύζυγοι συμφωνήσουν για την έκδοση του διαζυγίου, τότε δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για την έκδοση του διαζυγίου. Εάν συμφωνούν και οι δύο ο χρόνος μέχρι ο αιτών (σύζυγος) να λάβει το έγγραφο διαζυγίου είναι 1,5-2 μήνες. Άλλος ένας παράγοντας για να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι αν ο αιτών γνωρίζει τη διεύθυνση του εναγομένου (ο άλλος σύζυγος). Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για την αίτηση διαζυγίου. Εάν ένας από τους συζύγους επιθυμεί να αντιταχθεί στην έκδοση του διαζυγίου, τότε η διαδικασία θα είναι μακρά με κατά προσέγγιση χρόνο τουλάχιστον εννέα μηνών έως 1-1,5 έτος.

Διανομή περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του διαζυγίου

Οποιαδήποτε περιουσία αποκτήθηκε από τους συζύγους κατά την πρώτη συγκατοίκηση με προοπτική γάμου, καθώς και κατά τη διάρκεια του γάμου τους, είναι κοινή ιδιοκτησία των συζύγων. Μπορεί να διανεμηθεί με την υποβολή αίτησης στο Περιφερειακό Οικογενειακό Δικαστήριο ως εξής:

Για τη διανομή της κοινής περιουσίας των μερών, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική συνεισφορά κάθε συζύγου ξεχωριστά στην απόκτηση της κοινής περιουσίας τους. Οποιαδήποτε περιουσία είχε κάθε ένας από τους συζύγους πριν από τη συμβίωση με προοπτική γάμου είναι και παραμένει δική του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και δεν θα διανεμηθεί. Επιπλέον, κάθε περιουσία που αποκτήθηκε από τους συζύγους μέσω δωρεάς από τους γονείς τους είναι και παραμένει ιδιοκτησία τους και δεν θα εξεταστεί ούτε θα διανεμηθεί από το Δικαστήριο.

Όσον αφορά τη διανομή της κοινής περιουσίας των συζύγων, το Δικαστήριο θα εξετάσει την αξία της περιουσίας την ημέρα του χωρισμού των συζύγων.

Οποιοσδήποτε εκ των συζύγων μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο και πρέπει να υποβάλει την αίτηση στον άλλο διάδικο. Αφού παρουσιαστούν και τα δύο μέρη στο δικαστήριο, θα υποβάλουν τις γραπτές τους θέσεις και στη συνέχεια, και τα δύο μέρη θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τις γραπτές θέσεις των διαδίκων.

Επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία

Μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, ένας από τους γονείς θα έχει τη φροντίδα του τέκνου / των τέκνων και την επιμέλεια και ο άλλος γονέας έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο / τα τέκνα.

Ένας από τους δύο γονείς μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Περιφερειακό Οικογενειακό Δικαστήριο, όπου ζει το παιδί. Έτσι, μετά από δικαστικές διαδικασίες, το Δικαστήριο θα αποφασίσει ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα και την επιμέλεια των τέκνων και θα ρυθμίσει το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα.

Εάν και οι δύο γονείς συμφωνήσουν για τα παραπάνω θέματα, τότε εκδίδεται άμεσα δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας και τις ημέρες και ώρες που ο άλλος γονέας θα είναι σε θέση να ασκήσει το δικαίωμα επαφής του με το τέκνο / τα τέκνα.

Εάν οι γονείς δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω, η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω των γραπτών θέσεων και των δύο μερών. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο θα λάβει μια τελική απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των διαδίκων καθώς και την Έκθεση της Τοπικής Υπηρεσίας Πρόνοιας. Η Τοπική Υπηρεσία Πρόνοιας θα αναθέσει σε έναν υπάλληλο να επισκεφθεί το σπίτι κάθε γονέα για να προετοιμάσει μια έκθεση για τη διαδικασία του Δικαστηρίου σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των γονέων και του τέκνου/ των τέκνων. Η έκθεση θα βασιστεί επίσης στη γνώμη των παιδιών, για παράδειγμα, με ποιον γονέα θέλουν να μείνουν.

Φροντίδα και συντήρηση τέκνων

Οι περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμοι του 1990 έως 2008 περιλαμβάνουν όλες τις διατάξεις σχετικά με τη φροντίδα και τη συντήρηση τέκνων, και την επικοινωνία με τους γονείς, καθώς και την αφαίρεση, μέσω δικαστικών διαδικασιών, της φροντίδας και της διατροφής τέκνων από έναν ή και τους δύο γονείς. Οι γονείς είναι αναμφίβολα και αναπόσπαστα υπεύθυνοι για τη διατροφή του τέκνου/ των τέκνων έως την ηλικία των 18 ετών.

Ο γονέας που έχει την μέριμνα και την επιμέλεια των τέκνων μετά από απόφαση του Δικαστηρίου, έχει το δικαίωμα να ζητήσει διατροφή τέκνου για το ανήλικο τέκνο / τέκνα από τον άλλο γονέα. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Περιφερειακό Οικογενειακό Δικαστήριο, όπου ζουν τα τέκνα.

Το δικαστήριο εξετάζει τις ανάγκες του τέκνου / των τέκνων και το εισόδημα κάθε γονέα ξεχωριστά και καθορίζει από κοινού το ποσό διατροφής του τέκνου. Και οι δύο γονείς πρέπει να συνεισφέρουν στη διατροφή του τέκνου / των τέκνων τους με βάση το εισόδημα και τις οικονομικές τους ανάγκες και έξοδα. Η υποστήριξη μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των διαδίκων και, στη συνέχεια, μπορεί να εκδοθεί δικαστική απόφαση. Ωστόσο, εάν οι γονείς δεν συμφωνήσουν, το Δικαστήριο, μέσω νομικών διαδικασιών, αποφασίζει για το ποσό της διατροφής και εκδίδει δικαστική απόφαση.

Μετά την απόφαση του οικογενειακού δικαστηρίου, ο γονέας υποχρεούται να καταβάλει το ποσό διατροφής στο τέκνο / τα τέκνα του. Διαφορετικά, ο άλλος γονέας μπορεί να ζητήσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Τα ενήλικα τέκνα έχουν επίσης δικαίωμα διατροφής εάν είναι μαθητές. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στο Επαρχιακό Οικογενειακό Δικαστήριο εναντίον του γονέα από τον οποίο ζητούν διατροφή.

Σχετικά με επιδόματα, ο γονέας που έχει την μέριμνα και την επιμέλεια των τέκνων δύναται να έχει το δικαίωμα σε επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας. Αφού εκδοθεί το διάταγμα διαζυγίου, θα δικαιούται επίδομα τέκνου αν, στην περίπτωση ενός τέκνου, το εισόδημα του δεν ξεπερνά τα 39,000 ευρώ ετησίως. Στην περίπτωση δύο τέκνων το εισόδημα του δεν πρέπει να ξεπερνά τις 49,000 ευρώ ετησίως. Για περισσότερα τέκνα το ετήσιο ανώτερο εισόδημα αυξάνεται κατά 5,000 ευρώ ετησίως. Το ποσόν του επιδόματος τέκνου εξαρτάται από το εισόδημα του γονέα (με κλίμακα). Στην καταμέτρηση του εισοδήματος περιλαμβάνεται και η διατροφή που λαμβάνει ο γονέας.

Επιπλέον, ο γονέας θα δικαιούται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας ύψους 212,11 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο εάν το ετήσιο εισόδημα του δεν ξεπερνά τις 39,000 ευρώ. Θα δικαιούται επίδομα ύψους 188,54 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο εάν το ετήσιο εισόδημα του δεν ξεπερνά τις 49,000 ευρώ. Πέραν αυτού του ετήσιου εισοδήματος δεν υπάρχει δικαίωμα για επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας.

Για τα επιδόματα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας υπάρχει και περιουσιακό κριτήριο. Η περιουσία της οικογένειας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,200,000 ευρώ.

Επείγουσα αίτηση για έκδοση διατάγματος διατροφής χωρίς ειδοποίηση στον άλλο γονέα

Ο γονέας που έχει την μέριμνα και την επιμέλεια των τέκνων μετά από δικαστική απόφαση, εάν δεν λαμβάνει οικονομική υποστήριξη από τον άλλο γονέα για τη διατροφή των τέκνων, δικαιούται να υποβάλει μονομερή (ex-parte) αίτηση στο δικαστήριο, χωρίς να ειδοποιεί το άλλο μέρος. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται συνήθως όταν η οικονομική υποστήριξη είναι επείγουσα για το τέκνο / τα τέκνα. Θα γίνει ακρόαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης και θα εκδοθεί διαταγή έτσι ώστε το τέκνο / τα τέκνα να μπορούν να λάβουν άμεση οικονομική στήριξη. Ωστόσο, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο. Το διάταγμα δεν είναι οριστικό, εκτός εάν το δικαστήριο το αποφασίσει. Επιπλέον, το Δικαστήριο, πριν εκδώσει το διάταγμα, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του άλλου γονέα.

Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε νομική υποστήριξη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο:

  • Παροχή συμβολών για όλα τα ζητήματα οικογενειακών διαφορών και οικογενειακού δικαίου στην Κύπρο 
  • Αιτήσεις διαζυγίου (συμπεριλαμβανομένων διεθνών και διαδικτυακών αιτήσεων)
  • Διανομή οικογενειακού πλούτου και περιουσιακών στοιχείων
  • Επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία
  • Φροντίδα και συντήρηση τέκνων

Η ομάδα οικογενειακών δικηγόρων μας στη Λεμεσό έχει μακροχρόνια εμπειρία και είναι έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε υπόθεση οικογενειακού δικαίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν συμβουλές και για να σας ενημερώσουμε για τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:30 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:30 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683