+35725368683

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταργήσει το υφιστάμενο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.Η απόφαση έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, 2020. Όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις θα συνεχίσουν να εξετάζονται. Καμία νέα αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή.

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις της Κατ’ Εξαίρεσης Πολιτογράφησης των Επενδυτών στην Κύπρο καθιέρωσαν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το 2018. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα υπηκοότητας που στοχεύει σε άτομα υψηλής εισοδηματικής τάξης και επενδυτές.


Το πρόγραμμα χορηγεί κυπριακή ιθαγένεια μέσω επενδύσεων σε επιτυχημένους αιτούντες και τις οικογένειές τους μέσα σε 6 μήνες. Τα άτομα που αιτούνται χορήγηση διαβατηρίου πρέπει να επενδύσουν 2.2 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της Κύπρου και να πληρούν ορισμένα πρόσθετα κριτήρια.

Επισκόπηση

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (της 13.09.2016 και τη μεταγενέστερη απόφαση της 21.05.2018), οι μη κύπριοι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν κυπριακή ιθαγένεια με πολιτογράφηση καθώς και κυπριακό διαβατήριο για αυτούς και τις οικογένειές τους (κατ' εξαίρεση βάσει του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 - 2017).

Cyprus citizenship by investment scheme

Πλεονεκτήματα Κυπριακής Υπηκοότητας

Τα πλεονεκτήματα της κυπριακής υπηκοότητας:

 • Δεν χρειάζεται θεώρηση για ταξίδια σε πάνω από 175 χώρες από τον Απρίλιο του 2020

  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, μεταξύ άλλων. Δείτε την πλήρη λίστα των χωρών χωρίς βίζα για τους Κύπριους πολίτες εδώ.

 • Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και της ΕΕ

  Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου είναι γνωστό χάρη στην υψηλή ποιότητα σπουδών. Υπάρχουν πολλά αγγλόφωνα ιδιωτικά σχολεία και πανεπιστήμια που παρέχουν πολλές ευκαιρίες εκπαίδευσης. Επίσης, οι Κύπριοι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις από την ΕΕ ως πολίτες της ΕΕ.

 • Η Κύπρος επιτρέπει τη διπλή υπηκοότητα σύμφωνα με τον περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου Νόμο.

Βασικές διατάξεις – επιλεξιμότητα

 • Όλη η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης του/της συζύγου του αιτούντος, παιδιά κάτω των 18 ετών και ενήλικα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά (φοιτητές πανεπιστημίου - έως 28 ετών) δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα.

 • Οι γονείς του επενδυτή έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα υπό την προϋπόθεση ότι είναι ιδιοκτήτες οικιστικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο αξίας τουλάχιστον €500.000 (συν ΦΠΑ εάν εφαρμόζεται)

 • Εξέταση της αίτησης μέσα σε έξι μήνες.

 • Η ιθαγένεια μέσω επενδύσεων ισχύει εφ’ όρου ζωής και μεταβιβάζεται σε νέες γενιές.

 • Χωρίς φορολογικές συνέπειες - ο αιτών δεν γίνεται φορολογικός κάτοικος Κύπρου εκτός εάν παραμένει στην Κύπρο για διάστημα μεγαλύτερο των 183 ημερών σε ένα ημερολογιακό έτος.

Όροι και προϋποθέσεις 

 • Οι ενήλικοι αιτούντες πρέπει να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο από τη χώρα προέλευσης και τη χώρα διαμονής τους (εάν διαφέρουν). Τα ονόματά τους δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προσώπων των οποίων η περιουσία δεσμεύεται εντός της ΕΕ.

 • Σε περίπτωση που η αίτηση για χορήγηση υπηκοότητας του αιτούντα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ απορρίφθηκε, δεν είναι επιλέξιμος να υποβάλει αίτηση για απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας μέσω του επενδυτικού προγράμματος.

 • Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης Σένγκεν. Οι υποψήφιοι που δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου για ταξίδια σε χώρες της ΕΕ εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση.

 • Οι ενήλικες αιτούντες πρέπει να κατέχουν άδεια παραμονής στην Κύπρο για τουλάχιστον 6 μήνες πριν αποκτήσουν την Κυπριακή Ιθαγένεια.

 • Οι επενδύσεις πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της ιθαγένειας.

 • Πρέπει να διατηρεί εφ’ όρου ζωής κατοικία (σπίτι / διαμέρισμα) αξίας €500.000.

 • Επιτρέπεται η ενοικίαση όλων των ακινήτων.

 • Τα χρήματα για τις επενδύσεις πρέπει να μεταφερθούν στην Κύπρο από το εξωτερικό.

Προϋποθέσεις για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το 2020

Το 2020 ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα:

 • Ο αιτών υποχρεούται να αγοράσει ένα σπίτι ή διαμέρισμα στην Κύπρο αξίας τουλάχιστον €500.000 (συν ΦΠΑ εάν εφαρμόζεται). Δεν επιτρέπεται να πουλήσει την κύρια κατοικία. Ωστόσο, επιτρέπεται η ενοικίαση.

 • Επιπλέον, πρέπει να επενδύσει σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω ως εξής:

A1. Επενδύσεις σε ακίνητα, ανάπτυξη γης και έργα υποδομής:

Κατοικίες

€1.5 εκ. (συν ΦΠΑ εν εφαρμόζεται)

(Μπορεί να είναι και μια μοναδική κατοικία αξίας €2 εκ.)

 

 

Ή

Επαγγελματικά ακίνητα

€2 εκ. (συν ΦΠΑ εν εφαρμόζεται)

A2. Αγορά ή ίδρυση ή συμμετοχή σε κυπριακές εταιρείες ή επιχειρήσεις 

 

αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ

A3. Επένδυση σε Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών εταιρειών ή κυπριακών οργανισμών που έχουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

A4. Συνδυασμός των παραπάνω επενδύσεων.

Θα πρέπει επίσης:

 • Να κάνει δωρεά ύψους €100.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ή να επενδύσει τουλάχιστον €100.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση ή σε πιστοποιημένη κοινωνική επιχείρηση. Ή να κάνει δωρεά ύψους €100.000 στο Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης ή την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

   

   

  Η παραπάνω υποχρέωση καταργείται εάν ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση βάσει του κριτηρίου Αγορά / Ίδρυση / Συμμετοχή σε Κυπριακές Εταιρείες συνολικού ποσού αξίας €400.000 σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα της οικονομίας (εξαιρουμένου του κατασκευαστικού τομέα), ή στις βιομηχανίες έρευνας και ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Να κάνει δωρεά αξίας €100.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.

Επεξήγηση των επιλογών επενδύσεων

Α.1 Επενδύσεις σε ακίνητα, ανάπτυξη γης και έργα υποδομής

Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά ή την κατασκευή κτιρίων ή τη δημιουργία άλλων έργων ανάπτυξης γης (οικιστικά ή επαγγελματικά κτίρια, ή υποδομές στον τομέα του τουρισμού) ή άλλα έργα υποδομής.


Σημειώνεται ότι η επένδυση σε γη υπό ανάπτυξη περιλαμβάνεται σε αυτό το κριτήριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί στην αίτηση ένα επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής. Αποκλείονται οι επενδύσεις σε γη που βρίσκεται σε οικοδομική ζώνη μηδενικής ανάπτυξης.

Α.2 Αγορά ή ίδρυση ή συμμετοχή σε κυπριακές εταιρείες ή επιχειρήσεις

Ο αιτών θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αγορά ή να έχει συμμετάσχει σε εταιρείες ή οργανισμούς που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν στην Κύπρο με επενδυτικό κόστος τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα επενδυμένα κεφάλαια θα πρέπει να προορίζονται για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών στόχων αυτών των εταιρειών αποκλειστικά στην Κύπρο, βάσει συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται για να επαληθευτεί ότι οι εταιρείες ή οι οργανισμοί έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο, με σημαντική δραστηριότητα και κύκλο εργασιών που απασχολούν τουλάχιστον πέντε (5) Κύπριους ή πολίτες κρατών μελών της ΕΕ. Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων αυξάνεται εάν περισσότεροι από ένας αιτούντες επενδύουν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια επιχείρηση ή εταιρεία. Επίσης, οι εργαζόμενοι των εταιρειών πρέπει να διαμένουν νόμιμα και αδιαλείπτως στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Α.3 Επένδυση σε Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών εταιρειών ή κυπριακών οργανισμών που έχουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ο αιτών θα έπρεπε να έχει αγοράσει μερίδια τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ από Eναλλακτικά Eπενδυτικά Tαμεία (EEΤ) που είναι εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με άδεια και εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και των οποίων οι επενδύσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην Κύπρο και πληρούν κριτήρια του Προγράμματος ή ανήκουν σε τομείς που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Για να επιβεβαιωθεί ότι οι επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια του Προγράμματος θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια - ο διαχειριστής ή ο ελεγκτής του Ταμείου ενημερώνει γραπτώς σε ετήσια βάση τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών σχετικά με την αξία της αρχικής επένδυσης.


Η αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών εταιρειών ή οργανισμών αξίας τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ομόλογα και χρεόγραφα, που εκδόθηκαν με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, από εταιρείες που έχουν φυσική παρουσία και σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο, και έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων αυτών των εταιρειών ή οργανισμών αποκλειστικά στην Κύπρο, βάσει επενδυτικού σχεδίου, εμπίπτει στο κριτήριο αυτό.


Σημείωση: η αγορά από ΕΕΤ μεριδίων άλλων ΕΕΤ δεν είναι αποδεκτή για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Α.4 Συνδυασμός των παραπάνω επενδύσεων

Μπορεί να γίνει συνδυασμός των παραπάνω επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική επένδυση θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 2 εκατομμύρια ευρώ.

Διαδικασία αίτησης για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εκ μέρους των αιτούντων μόνο από πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών του ΚΕΠ που ρυθμίζεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το ΚΕΠ.


Η δικηγορική μας εταιρεία είναι δεόντως εγγεγραμμένη στο Μητρώο με αριθμό μητρώου 110.

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα αίτησης

 

 1. Η αίτηση για το ΚΕΠ υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του αιτούντος.
 2. Οι αιτήσεις του κύριου αιτούντος, του/της συζύγου και των παιδιών του υποβάλλονται ταυτόχρονα.
 3. Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών εξετάζουν την αίτηση πολιτογράφησης και την υποβάλλουν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.
 4. Μόλις εγκριθεί η αίτηση και με την προϋπόθεση ότι ο αιτών κατέχει άδεια μόνιμης διαμονής για τουλάχιστον έξι μήνες, η διαδικασία της αίτησης για χορήγηση ιθαγένειας ολοκληρώνεται.
 5. Στη συνέχεια, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εκδίδει το Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης, μετά την πληρωμή του τέλους έκδοσής του.
 6. Ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την πίστη του στην Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον Γραμματέα κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού αξιωματούχου.
 7. Επιπλέον, ο αιτών πρέπει να επισκεφθεί το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού ή το τμήμα μετανάστευσης ή την Πρεσβεία για να δώσει βιομετρικά στοιχεία ώστε να μπορεί να εκδοθεί το διαβατήριό του. Έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την έκδοση της κυπριακής ταυτότητας σε τοπικό περιφερειακό γραφείο.
 8. Το διαβατήριο εκδίδεται σε 1 ημέρα και η ταυτότητα εντός 7 ημερών.

 

Μόνιμη διαμονή στην Κύπρο

Όπως προαναφέρθηκε, πριν την πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης, ο αιτών πρέπει να κατέχει άδεια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο για έξι μήνες.


Αυτή η αίτηση μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την αίτηση για το ΚΕΠ χωρίς άλλα έγγραφα. Για την έκδοση της άδειας μόνιμης διαμονής, οι αιτούντες πρέπει να είναι παρόντες στην Κύπρο για την υποβολή των βιομετρικών τους στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία) και υπογραφής. Μετά τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων, η Άδεια Μετανάστευσης εκδίδεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Απαραίτητα έγγραφα

 

 1. Βιογραφικό σημείωμα (CV) του επενδυτή, της συζύγου και των ενήλικων παιδιών.
 2. Επικυρωμένο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό του αιτούντα, του/της συζύγου και των παιδιών. *
 3. Επικυρωμένο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του επενδυτή, του/της συζύγου και των ενήλικων παιδιών από τη χώρα προέλευσης και τη χώρα διαμονής (εάν διαφέρει). *
 4. Επικυρωμένο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό γάμου. *
 5. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου για κάθε μέλος της οικογένειας
 6. Πιστοποιητικό παρακολούθησης από ακαδημαϊκό ίδρυμα – Ανήλικα παιδιά.
 7. Έκθεση δέουσας επιμέλειας που εκδόθηκε μέσω μιας διεθνούς βάσης δεδομένων.

 

Τα έγγραφα με (*) πρέπει να μεταφράζονται στα αγγλικά και να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), ή να είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας που θα τα εκδώσει, καθώς και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.


Η μετάφραση πρέπει να γίνει από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή από Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης ή από κυβερνητικό τμήμα / υπηρεσία της χώρας έκδοσης.

Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε καθοδήγηση και σας εκπροσωπούμε σε όλα τα βήμα της διαδικασίας μέχρι την έγκριση και την έκδοση των κυπριακών διαβατηρίων.

 

 • Προσφέρουμε συμβουλές και προετοιμάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα
 • Δέουσα επιμέλεια πριν την αγορά ακινήτου ή την πραγματοποίηση άλλων επενδύσεων
 • Προετοιμασία και επανεξέταση όλων των απαραίτητων νομικών εγγράφων (συμβάσεις πώλησης, ίδρυση εταιρειών κ.λπ.)
 • Υποβάλουμε την αίτηση και παρακολουθούμε τη διαδικασία
 • Σας ενημερώνουμε σχετικά με την κατάσταση της αίτησης
 • Σας βοηθάμε να παραλάβετε τα διαβατήρια και τα δελτία ταυτότητας σας

 

Οι δικηγόροι μας ειδικεύονται στον τομέα της μετανάστευσης και είναι διαθέσιμοι για συνάντηση μαζί σας και να προσφέρουν επιπλεόν πληροφορίες. Θα σας δώσουν μια λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας και των υπηρεσιών μας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου +35725368683 ή email info@gk-lawfirm.com.

πίσης, ο συνεργάτης μας Μάριος Κωνσταντίνου είναι διαθέσιμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άμεση επικοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Τέλη 

Τέλη Κυπριακής Ιθαγένειας 

Το κόστος του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος είναι 2 εκ. ευρώ συν μια δωρεά αξίας €200.000, και δεν περιλαμβάνει τα εξής τέλη: 

Αιτών 

Τέλη αίτησης στο ΚΕΠ 

Τέλη έκδοσης πιστοποιητικού 

Σύνολο

Επενδυτής 

€2000

€5000

€7000

Σύζυγος επενδυτή

€2000

€5000

€7000

Ενήλικα παιδιά και γονείς επενδυτή (έκαστος)

€2000

€5000

€7000

Ανήλικα παιδιά

€80

 

€80

Τέλη έκδοσης διαβατηρίου (το καθένα) 

€120

Τέλη έκδοσης δελτίου ταυτότητας (το καθένα)

€30

Τέλη για την άδεια μόνιμης διαμονής 

IΕπενδυτής / σύζυγος επενδυτή / παιδιά έως 18 ετών

€500 συνολικά

€70 τέλη εγγραφής κάθε ατόμου 

Ενήλικα παιδιά και γονείς επενδυτή (έκαστος)

€500

€70 τέλη εγγραφής

Συχνές ερωτήσεις

Ποια μέλη της οικογένειας έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα μαζί με έναν επενδυτή στο πλαίσιο του προγράμματος: σύζυγος, παιδιά, γονείς;

Ο αιτών και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας - σύζυγος, ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 ετών) και οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά (φοιτητές κάτω των 28 ετών) - αποκτούν υπηκοότητα. Οι γονείς μπορούν επίσης να αποκτήσουν κυπριακή ιθαγένεια αγοράζοντας ένα ακίνητο αξίας €500.000 εάν έχει χορηγηθεί ήδη υπηκοότητα στο παιδί τους. Με άλλα λόγια, οι γονείς ΔΕΝ υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πλήρη επένδυση 2 εκατομμυρίων ευρώ, αρκεί η αγορά ενός σπιτιού ή ενός διαμερίσματος αξίας €500.000.

Υπάρχουν απαιτήσεις για έναν επενδυτή σχετικά με τη διαμονή στη χώρα πριν αποκτήσει ιθαγένεια;

Όχι.

Πρέπει να περάσω διαγώνισμα πιστοποίησης επάρκειας της ελληνικής γλώσσας ή εξέταση στην ιστορία της Κύπρου για τη χορήγηση κυπριακής ιθαγένειας;

Όχι.

Το κυπριακό διαβατήριο έχει ίδια αξία με το διαβατήριο ενός κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι.

Αφού αποκτήσει κυπριακή ιθαγένεια, πρέπει ο επενδυτής να διαμείνει στην Κύπρο για να τη διατηρήσει;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο να παραμείνει στην Κύπρο.

Ποιες φορολογικές επιβαρύνσεις επιβάλλονται στον επενδυτή μετά τη χορήγηση της κυπριακής ιθαγένειας; Θα πρέπει να πληρώσει φόρους επί των εισοδημάτων που προέρχονται από πηγές από το εξωτερικό;

Δεν προκύπτουν νέες ή πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις για τον επενδυτή, εκτός εάν επιλέξει να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου, δηλαδή να διαμείνει για διάστημα 183 ημερών στην Κύπρο (ή περισσότερες ημέρες από ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα). Οι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Κύπρου, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου τα 17 από τα 20 τελευταία έτη, μέχρι τις 16 Ιουλίου 2015, η φορολογική νομοθεσία ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ σε φόρους επί μερισμάτων, εσόδων από ενοίκια και τραπεζικές καταθέσεις τόκος σε παγκόσμιο εισόδημα και εισόδημα που δημιουργείται στην Κύπρο.

Μπορώ να συμπεριλάβω την οικογένειά μου στην αίτησή μου;

Ναι. Όλες οι επενδυτικές επιλογές για ιθαγένεια επιτρέπουν στα εξαρτώμενα άτομα να κάνουν αίτηση. Ο όρος «εξαρτώμενος» αναφέρεται σε: (1) παιδιά κάτω των 18 ετών, (2) παιδιά μεταξύ 18 και 25 ετών που είναι φοιτητές πλήρους φοίτησης και εξαρτώνται οικονομικά από τον κύριο αιτούντα, και (3) γονείς ή παππούδες ηλικίας 65 ετών, εάν ζουν με ή υποστηρίζονται οικονομικά πλήρως από τον κύριο αιτούντα. Ούτε ο/η σύζυγος ούτε τα παιδιά πρέπει να κάνουν πρόσθετες επενδύσεις.

Πρέπει να ζήσω στην Κύπρο;

Όχι. Δεν είναι απαραίτητο να είστε παρών ή να διαμένετε στην Κύπρο πριν ή μετά την έγκριση της αίτησης για το ΚΕΠ.

Είναι η αγορά ιδιωτικής περιουσίας απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του νόμου για τη χορήγηση ιθαγένειας σε επενδυτές;

Ναι. Ανεξάρτητα από το κριτήριο βάσει του οποίου ένας επενδυτής θα κάνει αίτηση, ο νόμος προβλέπει την αγορά ακινήτου για ιδιωτική χρήση, η αξία του οποίου είναι τουλάχιστον €500.000 συν ΦΠΑ.

Ας υποθέσουμε ότι αγόρασα μια πολυτελή κατοικία ως επένδυση. Πρέπει να αγοράσω ένα επιπλέον ιδιωτικό ακίνητο αξίας €500.000;

Εάν αγοράσατε ένα οικιστικό ακίνητο αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον ακίνητα. Αν έχετε αγοράσει πολλαπλά ακίνητα ίσης αξίας, τότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε άλλα ακίνητα. Η επένδυση μπορεί να πωληθεί μετά από πέντε χρόνια. Ωστόσο, ο επενδυτής πρέπει πάντα να διατηρεί ένα ακίνητο αξίας €500.000.

Θα χάσω ολόκληρο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου;

Δεν χάνετε τίποτα. Μετά από πέντε χρόνια (ελάχιστη διάρκεια επένδυσης), μπορείτε να πουλήσετε τα ακίνητα και θα σας επιστραφεί το επενδυμένο ποσό.

Ας υποθέσουμε ότι έχω αγοράσει μια πολυτελή κατοικία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά δεν πρόκειται να ζήσω σε εκεί. Μπορώ να το πουλήσω μόλις αποκτήσω την ιθαγένεια;

Όσον αφορά την πώληση της πολυτελούς κατοικίας σας, ο νόμος προβλέπει αυτή την επιλογή μόνο πέντε χρόνια μετά την αγορά. Μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια, μπορείτε να πουλήσετε το ακίνητό σας αξίας 2 εκ. ευρώ, αλλά είστε υποχρεωμένοι να διατηρήσετε την επένδυσή σας αξίας 2 εκ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όταν πουλάτε, πρέπει ταυτόχρονα να αγοράζετε ένα σπίτι ίσης αξίας ή πολλαπλές οικιστικές μονάδες με το συνολικό ποσό των 2 εκ. ευρώ. Σε περίπτωση που αγοράσετε πολλές οικιστικές μονάδες, τουλάχιστον μία από αυτές πρέπει να είναι αξίας €500.000. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγοράσετε μια κατοικία αξίας €500.000 και 15 διαμερίσματα αξίας €100.000 το καθένα, συνολικά €2.000.000. Μετά από πέντε χρόνια, μπορείτε να πουλήσετε τα ακίνητά σας υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε πάντα στο όνομά σας ένα σπίτι ή διαμέρισμα που αγοράσατε αξίας €500.000.

Οι επενδύσεις πρέπει απαραίτητα να γίνουν προσωπικά ή μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω εταιρείας / εταιρειών του επενδυτή ή ενός επενδυτικού ταμείου ή ενός ιδρύματος;

Η επένδυση μέσω εταιρείας ή επενδυτικού ταμείου ή ιδρύματος είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση με τον επενδυτή.

Σε περίπτωση αγοράς ακινήτων περιλαμβάνονται τα τέλη μεταφοράς στο ποσό των 2 εκατομμυρίων; 

Τα τέλη μεταφοράς, τυχών χρεώσεις και φόροι δεν περιλαμβάνονται στο ποσό της επένδυσης.

Η επένδυση σε ακίνητα για τους σκοπούς του ΚΕΠ περιορίζεται σε νέα ακίνητα ή μπορώ να επενδύσω σε ακίνητα που πωλούνται για δεύτερη φορά;

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών, οι επενδύσεις δεν περιορίζονται σε ακίνητα που αγοράστηκαν για πρώτη φορά. Έτσι, μπορείτε να επενδύσετε σε οποιαδήποτε μεταπώληση ακινήτου ή νέο ακίνητο. Η διαφορά των νέων ακινήτων είναι ότι πληρώνετε ΦΠΑ της τάξης μεταξύ 5% και 19%, ο οποίος δεν επιστρέφεται και δεν θεωρείται μέρος της επένδυσής σας.

Η ιθαγένεια μου λήγει;

Όχι. Όταν αποκτάτε κυπριακή υπηκοότητα μέσω επενδύσεων στα πλαίσια του προγράμματος, χορηγείται πλήρη υπηκοότητα σε εσάς και την οικογένειά σας εφ’ όρου ζωής, η οποία μπορεί να μεταβιβαστεί στις μελλοντικές γενιές λόγω καταγωγής.

Η Κύπρος αποδέχεται τη διπλή υπηκοότητα;

Ναι.

Μπορεί το ακίνητο να πωληθεί ή να ενοικιαστεί μόλις χορηγηθεί η ιθαγένεια;

Εφόσον δεν είναι απαραίτητο ο επενδυτής να διαμένει στην Κύπρο, είναι δυνατόν να ενοικιάσει την ιδιόκτητη κατοικία του. Είναι επίσης δυνατό να αντικατασταθεί η κατοικία με μια άλλη ίσης αξίας.

Τι σημαίνει: "Ο αιτών θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες επενδύσεις κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και πρέπει να διατηρήσει τις εν λόγω επενδύσεις για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ημερομηνία της πολιτογράφησης;"

Σημαίνει ότι για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης βάσει των διατάξεων του Προγράμματος, ο επενδυτής πρέπει να έχει ολοκληρώσει την επένδυση κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης. Δηλαδή, εάν ο αιτών υποβάλει αίτηση το 2019, η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την περίοδο 2016 - 2019. Επιπλέον, ο επενδυτής υποχρεούται να διατηρήσει την επένδυση για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την απόκτηση της ιθαγένειας. Η πενταετής περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ στο ποσό της επένδυσης ή στο ποσό της αξίας αγοράς €500.000 της ιδιόκτητης κατοικίας;

Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε στο ποσό των επενδύσεων ούτε στο ποσό των €500.000 που απαιτείται ως ελάχιστη αξία αγοράς της ιδιόκτητης κατοικίας.

Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και της αξίας αγοράς ενός ακινήτου, ποιο ποσό λαμβάνεται υπόψη;

Η αξία αγοράς.

Μπορεί μια ακίνητη περιουσία που πωλείται για δεύτερη φορά να θεωρηθεί επένδυση για τους σκοπούς της αίτησης για υπηκοότητα;

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι επενδύσεις δεν περιορίζονται σε ακίνητα που αγοράστηκαν για πρώτη φορά.

Μπορεί ο επενδυτής να νοικιάσει σε κάποιον άλλο την ιδιόκτητη κατοικία του;

Ναι.

Μπορεί ο επενδυτής να πουλήσει την ιδιόκτητη κατοικία του και να αγοράσει διαφορετική ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αγοράς;

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα αγοράσει διαφορετική κατοικία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αγοράς.

Υπάρχουν αλλαγές στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το 2019 σε σύγκριση με το 2018;

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναθεώρησε το ΚΕΠ στις 13/02/2019. Οι νέες προβλέψεις ισχύουν από τις 15 Μαΐου 2019. Τα επενδυτικά κριτήρια παραμένουν κυρίως τα ίδια. Απλώς έχουμε την εισαγωγή μιας υποχρεωτικής δωρεάς €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης και μια δωρεά €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ορισμένοι μπορούν να εξαιρεθούν με συγκεκριμένα κριτήρια). Επίσης, οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη θεώρηση Σένγκεν. Για πλήρη καθοδήγηση σχετικά με τις νέες διατάξεις του προγράμματος, διαβάστε το άρθρο μας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683