+35725368683

Αποποίηση ευθύνης

Γενική αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες, απόψεις και το υλικό αυτού του ιστότοπου παρέχονται μόνο για τη γενική σας πληροφόρηση και για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει πρόθεση όπως συνιστούν νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές και δεν αποτελούν εξαντλητική ή πλήρη περιγραφή του ισχύοντος νόμου. Δεν πρέπει να βασιστείτε σε αυτές ή να τις θεωρήσετε ότι αποτελούν συγκεκριμένες συμβουλές που μπορεί να εφαρμόσετε σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα σας απασχολεί είναι προτιμότερο να ζητήσετε εξατομικευμένη νομική συμβουλή. Εάν χρειάζεστε τέτοιες συμβουλές, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στον ιστότοπο.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών και του υλικού που ανεβάζουμε στον ιστότοπο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να υποστείτε λόγω του ότι βασιστήκατε σε ή χρησιμοποιήσατε αυτές τις πληροφορίες, το υλικό και τους συνδέσμους που περιέχονται στον παρών τον ιστότοπο. Επίσης δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε συνδέσμων. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το υλικό στον παρών ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gk-lawfirm.com.

Προσβασιμότητα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λειτουργία του ιστότοπου σε 24ωρη βάση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ή θα παραμείνει συνεχώς προσβάσιμος.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Κακόβουλο λογισμικό

Δεν εγγυόμαστε και ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από κακόβουλο λογισμικό, όπως ιούς ή σφάλματα που έχουν “μολυσματικές” ή καταστροφικές συνέπειες.

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση λογισμικού προστασίας από ιούς και την εφαρμογή άλλων κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια του εξοπλισμού σας.

Δεν πρέπει να δοκιμάσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, να εισάγετε οποιοδήποτε παράνομο ή προσβλητικό υλικό ή να κάνετε κακή χρήση του ιστότοπού μας εισάγοντας εν γνώσει σας κακόβουλο λογισμικό. Δεν πρέπει να πραγματοποιήσετε επίθεση εναντίον του ιστότοπου μας ή να προσπαθήσετε να τον καταστρέψετε. Οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό θα αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές. Θα συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητα και τα στοιχεία σας. Οποιαδήποτε πρόσβαση έχετε στον ιστότοπό μας θα τερματιστεί αμέσως.

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:30 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:30 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683