+35725368683

Νέες διατάξεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος το 2019

Μάριος Κωνσταντίνου

Ενημερώθηκε: Μάρτιος 06, 2024

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, με πρόσφατη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου που ελήφθη στις 13 Φεβρουαρίου 2019 αποφάσισε να αλλάξει το «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα» για να το καταστήσει πιο αξιόπιστο με πιο συγκεκριμένους όρους. Οι ακόλουθες διατάξεις θα ισχύουν για κάθε αίτηση για χορήγηση υπηκοότητας μέσω επενδύσεων που υποβλήθηκε μετά τις 15 Μαΐου 2019.

Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν τις 15 Μαΐου, οι προηγούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν, με την εξαίρεση ότι ο αιτών δεν θα πρέπει να είχε απορριφθεί για αίτηση χορήγησης υπηκοότητας σε σάλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη αυτή έχει άμεση ισχύ και σε αυτήν την περίπτωση ο αιτών δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Κατάλογος αλλαγών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

 • Οι επενδύσεις θα πρέπει να διατηρηθούν για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας. Ο επενδυτής μπορεί να αντικαταστήσει τις επενδύσεις κατά την πενταετή περίοδο υπό τον όρο ότι λαμβάνει άδεια από του Υπουργικό Συμβούλιο.
 • Παράλληλα με τις απαραίτητες επενδύσεις θα πρέπει:
 • α) Να δωρίσουν €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ή να επενδύσουν τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση ή κοινωνική επιχείρηση.

  Η παραπάνω υποχρέωση καταργείται εάν ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση βάσει του κριτηρίου Αγορά / Ίδρυση / Συμμετοχή σε Κυπριακές Εταιρείες συνολικού ποσού αξίας τουλάχιστον €400.000 σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα της οικονομίας (εξαιρουμένου του κατασκευαστικού τομέα), ή στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  ΚΑΙ

  β) Να κάνουν δωρεά €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης.
 • Οι επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλίας θα είναι εφικτές βάσει κριτηρίων που θα καθοριστούν.
 • Οι αιτούντες πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης Σένγκεν. Οι υποψήφιοι που δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου για ταξίδια σε χώρες της ΕΕ εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση. Εάν ο αιτών έχει επενδύσει σε μονάδες στέγασης που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί με σκοπό την απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας μέσω του Προγράμματος, τότε το συνολικό ποσό των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας, θα είναι τουλάχιστον 2.5 εκατομμύρια ευρώ.
 • Για επενδύσεις σε ακίνητα ή ανάπτυξη γης, απαιτείται πολεοδομική άδεια.
 • Εάν το ακίνητο που αγοράστηκε είναι υπό κατασκευή, θα πρέπει είτε να διατηρηθεί ένα ποσό ίσο με το 5% της αγοραστικής αξίας σε έναν ειδικό λογαριασμό ή για να εκδώσει ο πωλητής προς όφελος του αγοραστή τραπεζική εγγύηση ίση με το 5 % της αγοραστικής αξίας.
 • Πλήρης κατάργηση των επενδύσεων σε κρατικά ομόλογα ως αποδεκτή επένδυση για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683