+35725368683

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Μάριος Κωνσταντίνου

Μάθετε πώς να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο για εταιρική ή προσωπική χρήση.

Η διαδικασία ανοίγματος προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Η πρόσφατη τροποποίηση των νόμων και κανονισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατέστησε τη διαδικασία πιο απαιτητική, ωστόσο, όσοι έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.

Είναι δυνατό να ανοίξετε λογαριασμό σε τράπεζα της Κύπρου εάν είστε κατοίκος ή και μη μόνιμος κάτοικος αλλά και για τοπικές ή ξένες εταιρείες.

Δικαιολογητικά για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Για ιδιώτες

 • Αντίγραφο διαβατηρίου
 • Πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας των τελευταίων 3 μηνών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
 • Συστατική επιστολή από τράπεζα / χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τελευταίων 3 μηνών
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
 • Πληροφορίες και αποδεικτικά έγγραφα ετήσιου εισοδήματος (φορολογική δήλωση, έγγραφα από τον εργοδότη, εισόδημα / αποδεικτικό μισθοδοσίας, κέρδη / μερίσματα κ.λπ.)
 • Πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την πηγή/αξία του πλούτου και τα σχετικά δικαιολογητικά (αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, μερίσματα κ.λπ.)

Για επιχειρήσεις

 • Πρόσφατη βεβαίωση περί διευθυντικών στελεχών κα μετόχων και πιστοποιητικό καλής κατάστασης από τον έφορο εταιρειών
 • Πλήρη διεύθυνση της εταιρείας και περιγραφή των δραστηριοτήτων (ιστότοπος)
 • Πιστοποιητικό Σύστασης
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
 • Καταστατικό και Ιδρυτικό Έγγραφο
 • Τα έγγραφα που παρουσιάζουν την εταιρική δομή του νομικού προσώπου που καταχωρήθηκε στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων πρέπει να παρέχονται και να παρουσιάζονται με σαφήνεια σε περίπτωση περίπλοκων δομών
 • Πρόσφατες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και / ή λογαριασμοί διαχείρισης
 • Πληροφορίες και άλλα έγγραφα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης
 • Πιστοποιητικό ενημερότητας, συστατική επιστολή από τράπεζα των τελευταίων 3 μηνών
 • Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για άνοιγμα προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στα Αγγλικά. Εάν είναι σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις.

Οι υπηρεσίες μας

 • Άνοιγμα λογαριασμού σε κυπριακή τράπεζα

 • Συμβουλές για τα δικαιολογητικά
 • Διαδικασία σύστασης εταιρείας με τραπεζικό λογαριασμό

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν συμβουλές και να μάθετε για τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683