+35725368683

Το νομικό επάγγελμα στην Κύπρο

Γεώργιος Κωνσταντίνου

Ενημερώθηκε: Μάρτιος 06, 2024

Το νομικό επάγγελμα στην Κύπρο διέπεται από το Κεφάλαιο 2 του Περί Δικηγόρων Νόμου. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (Π.Δ.Σ.) συστάθηκε δυνάμει του Περί Δικηγόρων Νόμου και είναι το επαγγελματικό σώμα των δικηγόρων με περισσότερα από 4000 μέλη.

Το κύριο καθήκον του Π.Δ.Σ. είναι να ρυθμίζει την πρακτική του νομικού επαγγέλματος στην Κύπρο. Ο στόχος είναι τα υψηλά πρότυπα υπηρεσιών και δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθούν τα μέλη της.

Υπάρχουν επίσης τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι, μέλη των οποίων είναι όλοι οι δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα σε κάθε Επαρχία. Υπάρχουν έξι τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι, ένας για κάθε Επαρχία της Κύπρου:

 • Λευκωσίας,
 • Λεμεσού,
 • Λάρνακας,
 • Πάφου,
 • Αμμοχώστου,
 • Κερύνειας

Επομένως, ένας δικηγόρος στην Κύπρο είναι μέλος του Π.Δ.Σ. και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Περί Δικηγόρων Νόμος – Κώδικας Δεοντολογίας

Κάθε μέλος που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο πρέπει να ακολουθεί τους Κώδικες Δεοντολογίας. Οι κανόνες επαγγελματικής ηθικής μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

 1. Υποχρεώσεις απέναντι στην κυβέρνησης, τη κοινωνία, τα δικαστήρια.
 2. Υποχρεώσεις απέναντι στον πελάτη και τους συναδέλφους.

Μεταξύ των δικηγόρων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και ακεραιότητα. Το δικηγορικό επάγγελμα έχει ως γνώμονα την ειλικρίνεια και η πρακτική του δικαίου είναι μια «τέχνη» βασισμένη στη νομική επιστήμη.

Άσκηση δικηγορίας

Μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη του Π.Δ.Σ. επιτρέπεται να ασκούν την δικηγορία και να προσφέρουν νομικές υπηρεσίες στην Κύπρο. Η άσκηση δικηγορίας περιλαμβάνει:

 • Την εμφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου
 • Την σύνταξη ή μελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ μέρους πελάτη.
 • Την εγγραφή́ εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εταιρειών
 • Τη σύνταξη, αναθεώρηση, τροποποίηση οποιουδήποτε ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας 
 • Την καταχώρηση ή διάλυση εταιρειών
 • Τη νηολόγηση πλοίων και τη σύνταξη κάθε εγγράφου που αναφέρεται σε δικαιώματα επί πλοίου
 • Τη γνωμάτευση σε νομικό θέμα έναντι αμοιβής
 • Τη σύνταξη ή μελέτη οποιουδήποτε εγγράφου που καταχωρίζεται στο Δικαστήριο για σκοπούς διαχείρισης δυνάμει του περί Διαχείρισης Περιουσιών Αποβιωσάντων Νόμου.

Εγγραφή Δικηγόρων στο Μητρώο του Π.Δ.Σ.

Για να εγγραφείτε στο Μητρώο του Π.Δ.Σ. είναι απαραίτητο να είστε κάτοχος πτυχίου νομικής. Στη συνέχεια, μπορείτε αρχικά να εγγραφείτε ως εκπαιδευόμενος δικηγόρος. Μπορείτε να εργαστείτε ως εκπαιδευόμενος σε καθιερωμένα δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Η περίοδος κατάρτισης είναι 12 μήνες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να περάσει τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

Οι εξετάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου. Ο σκοπός είναι η ενίσχυση των γνώσεων των μελών του Π.Δ.Σ. αναφορικά με τους κυπριακούς νόμους και τις νομικές διαδικασίες. Για να γίνει δικηγόρος στην Κύπρο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να περάσει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Συνταγματικό Δίκαιο
 2. Περί Συμβάσεων Νόμος
 3. Περί Αποδείξεως Νόμος
 4. Αστικά Αδικήματα
 5. Ποινικό Δίκαιο 
 6. Πολιτική και Ποινική Δικονομία
 7. Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος
 8. Περί Κληρονομιών και Διαδοχής Νόμος
 9. Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων Νόμοι
 10. Εταιρικό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο
 11. Οικογενειακό Δίκαιο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ενοτήτων, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εγγραφεί ως δικηγόρος και να ασκήσει δικηγορία στην Κύπρο.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει διάκριση στο δικηγορικό επάγγελμα. Παρά το γεγονός ότι το νομικό σύστημα βασίζεται στο αγγλικό μοντέλο, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ solicitors και barristers. Υπάρχει μόνο ο τίτλος του Δικηγόρου.

Παροχή νομικών υπηρεσιών μέσω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (LLC)

Οι δικηγόροι που εδρεύουν στην Κύπρο έχουν το δικαίωμα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Μια τέτοια εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, δικηγόροι από άλλα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν δικηγορία στην Κύπρο υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Η δικηγορική μας εταιρεία

Έχουμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το 1982 και είμαστε ένα από τα πιο αξιόπιστα δικηγορικά γραφεία στη Λεμεσό. Η δικηγορική μας εταιρεία είναι κορυφαία στον τομείς μετανάστευσης, ιθαγένειας και ακίνητης ιδιοκτησίας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ο στόχος μας είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση κάθε πελάτη.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683